Kurv 0

Værdier

Hos Forlaget Munay interesserer vi os ikke blot for at trykke bøger – vi interesserer os også for naturen.

Vi har valgt at fokusere på at hjælpe verdens skove, og selvom vi som forlag lever af at trykke bøger, kan man heldigvis gøre noget for at sørge for at det papir man bruger, kommer fra bæredygtigt skovning.

Derfor trykker vi alle vores bøger på enten svanemærket -eller FSC-mærket papir.

Hvad er svanemærket papir?

“I papir, der er mærket med Svanen eller Blomsten, skal mindst 50 % af træfibrene komme fra bæredygtigt skovbrug. Bæredygtigt skovbrug betyder, at man ikke fælder flere træer, end at det er muligt for planter og dyr at opretholde deres liv på området. Hvis dette ikke er muligt, bliver der stillet krav om, at der skal være mindst 50 % genbrugsfibre i papiret”. 

Blomsten og svanen stiller desuden en række krav til fremstillingen af papiret, som for eksempel at der skal være så lavt et energiforbrug under fremstillingen som muligt. Desuden skal der være begrænsninger i anvendelsen af kemikalier, lavt udslip til vand og luft og minimeret udslip af luftforurening.

Hvad er FSC-mærket papir?

“FSC-mærket papir består af 25 % FSC-træ og 75 % genbrugspapir (…) At træ er FSC-certificeret, betyder, at det kommer fra skove: – hvor traditionelle rettigheder og borgerrettigheder ikke krænkes – hvor skoven ikke har høj bevaringsværdi – der ikke er plantet genmodificeret træ – skovningen ikke er ulovlig – skoven ikke er naturskov. Et produkt kan certificeres, hvis det er helt eller delvist baseret på træ fra bæredygtig skovdrift. Blomsten og Svanen stiller en række krav til fremstillingen af papir”.

Læs mere om svanen, blomsten og FSC-mærket på:

https://affald.dk/da/7-10/papir/artikler/470-miljomaerket-papir.html

For at hjælpe skovene endnu mere, har vi valgt at overskuddet fra salget af digtsamlingen ‘Livsdråber’ skal gå til reforestationsprojekter. 

Nogle fakta om skovrydning

 

Kilder:

https://ing.dk/artikel/skovrydning-skyld-i-20-procent-af-vores-co2-udslip-91678

http://ec.europa.eu/environment/forests/deforestation.htm

https://www.verdensskove.org/node/36035

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-08-632_en.htm